top of page

БЕТАЛИВ™ СОФТУЕР

Дигитализацията на процесите стои в основата за развитие на всяка една модерна компания. Betalive™ Software е уеб базирана дигитална платформа за управление на бизнес процесите. Betalive™ Software може да Ви помогне, в това да управлявате в реално време Вашия бизнес и служители значително по-ефективно - от управление на работното време и правилно приоритизиране на дейностите, през професионално обучение и поставяне на ясно измерими цели, до това да имате контрол над стоково-паричните, производствени, търговски, логистични и финансовите процеси и да приключвате проектите си по план. Платформата има няколко основни модула, които са свързани помежду си като информация и обхващат всички основни аспекти за успешни организация, управление и анализ на бизнеса. С цел осигуряване на конфиденциалност, всеки потребител в платформата има строго дефинирани роли и права за работа. Платформата е напълно адаптируема както по отношение на функционалности и модули, така и относно дизайн и визия и е практически приложима за всички видове устройства при наличие на надеждна интернет връзка. При работа с платформата са спазени всички изисквания за поверителност на личните данни и е осигурено високо ниво на информационна сигурност според международните стандарти

ERP EN.jpg

ПРЕДИМСТВА ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО

ПОДОБРЕНА ОТЧЕТНОСТ И АНАЛИЗ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

• Подробна отчетност и проследяемост на всеки служител за извършената дейност.

• Подобрена отчетност и анализ на дейността на ниво проекти, продукти/услуги, периоди и др.

• Отчитане на всички взаимоотношения с клиенти и доставчици, тяхното анализиране и вземане на адекватни управленски мерки.

• Коректно и централизирано завеждане на всички финансово-счетоводни операции и документи.

• Подробен финансов анализ на дейността и възможност за сравнителен анализ на различни нива и по ключови показатели за бизнеса.

ОПТИМИЗИРАНИ ПРОЦЕСИ ПРОСЛЕДЯМОСТ ДЕЙНОСТИ

• Генериране на времеви и финансови спестявания, като се сигурява прозрачност в цялата организация.

• Осветяване на неефективните процеси и разкриване на възможности за растеж.

• Ясно дефиниране и стандартизиране на дейностите в работния процес с цел неговото подобряване.

• Ясно дефиниране и проследяемост на дейностите по създаване на крайния продукт.

• Ясно дефиниране и проследяемост на дейностите в процеса на предоставяне на продуктите и услугите до крайни клиенти.

ПОДОБРЕНА КООРДИНАЦИЯ ПОДОБРЕНО ПЛАНИРАНЕ

• Превръщане на огромен набор от информация в диаграми и графики, които ясно илюстрират тенденциите и помагат за моделиране на възможни резултати.

• Подобряване на планирането и координацията между отделните потребители.

• Подобряване на комуникацията и сътрудничеството, тъй като служителите могат да проверяват дейността на други отдели или потребители, за да ръководят собствените си решения.

• Свеждане на администрацията до минимум.

• Възможности за работа без ограничения по отношение на време, локации и брой потребители.

B2C.png

ERP

 
• Модул Работно време
• Модул Заплати

• Модул Доставки
• Модул Склад
• Модул Производство

• Модул Продажби
• Модул Логистика

• Модул Финансов резултат
• Модул Вземания
• Модул Плащания
 
Projects.png

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИ

 
• Модул Етапи проекти
• Модул Данни проекти
• Модул Финанси
• Модул Календар дейности
• Модул Kanban
• Модул Gantt Chart
• Модул Репортинг
KPIs.png

BI

 
• Модул Показатели финанси
• Модул Показатели човешки ресурси
• Модул Показатели маркетинг
• Модул Показатели доставки
• Модул Показатели производство
• Модул Показатели клиенти
• Модул Показатели продажби
B2B.png

CRM

• Модул Преговори

• Модул Клиенти
 Модул Доставчици
• Модул Продукти

• Модул Отрасли
• Модул Региони
• Модул Етапи продажби
• Модул Продажбена фуния
• Модул Продажби
• Модул Канбан
• Модул Анализи продажби
Work Time.png

УПРАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖВАНЕ

 
• Модул Клиентски oплаквания
• Модул Дейности оплаквания
• Модул Етапи затваряне оплаквания
• Модул Модел затваряне оплаквания
• Модул Репорти оплаквания

• Модул Качествени контрол
• Модул Генериране чекове
• Модул Назначаване чекове
• Модул Попълване чекове
• Модул Репорти чекове
Online Sales.png

ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ

• Модул Продуктови категории
• Модул Продуктов каталог
• Модул Доставки
• Модул Прозводители
• Модул Клиенти
• Модул Онлайн поръчки
• Модул Уеб сайт
• Модул Блог
• Модул Администратори
Training.png

УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

 
• Модул Обучения с инструктор
• Модул Видео обучения
• Модул Он-лайн обучения 
• Модул Генериране обучения
• Модул Назначаване обучения
 
• Модул Тренинг календар
• Модул Обратна връзка обучения
• Модул Сетификати
• Модул Назначаване Сертификати
Assessment.png

УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ

 
• Модул Резултати оценяване
• Модул Тренери
• Модул Департаменти/Региони
• Модул Работни позиции
• Модул Служители 
• Модул Създаване въпроси
• Модул Създаване тестове
• Модул Репорти
• Модул Анализи
Goals.png

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛИ

 
• Модул Цели 
• Модул Изпълнение цели
• Модул Бонус програми
• Модул Обратна връзка
• Модул Индивидуално представяне 
• Модул Ранкинг

ВИСОК КЛАС СОФТУЕР

Висок клас софтуер за управление на бизнеса, комбиниращи всички важни модули и функционалности.

КОМПЛЕКСНОСТ

Комплексни технологични решения и модерен дизайн в едно.

СИГУРНОСТ

Сигурността на Вашите данни е основополагаща, за което са приложени добре установени международни стандарти.

ИНСТАЛАЦИЯ

Нашите отговорности включват пълна инсталация и тестване на всички функционалности преди стартиране.

ОБУЧЕНИЕ

Вашите служители и администратори получават специален курс на обучение за работа с платформата, за да бъдат наясно с всички функционалности.

СЕРВИЗ

Нашите технически сътрудници са на разположение 24/7.

bottom of page