top of page

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖБИ

Компетенциите на Търговския екип са критични за всяка бизнес организация. Ето защо инвестиция в Управление на продажбите може да се разглежда по-скоро като актив, отколкото като разход. Ние виждаме 6 основни зони за подобрение, които биха извели Вашите продажби на по-високо ниво - мотивация на търговските служители, професионално обучение по продажби за служители и мениджъри, управление на търговския екип, безупречен стил на комуникация, продуктови обучения и управление на оплакванията. Всички тези усилия биха довели до увеличена печалба за Вашата компания и удовлетворени и лоялни клиенти. На базата на нашия богат международен опит и управление на успешни проекти за продажби ние можем да намерим точните решения за Вашите специфични бизнес нужди. С помоща на Беталив CRM Платформа Вие ще менажирате ефективно търговските процеси - ще получите пълен анализ за етапа, в който се намира всяка една сделка, а също и за потенциала за развите на ниво отрасли, продукти, доставчици, търговци или региони. И дори повече - направете Вашите клиенти по-удовлетворени с организиране на професионалено управление на следпродажбените и сервизни дейности. 

ОБУЧЕНИЕ ПРОДАЖБИ

In Meeting
• Управление на преговори
• Роля на търговеца
• Фактори за успех в продажбите
• Различаване от конкуренцията
• Бюджет за продажби/печалба
• Оценка на клиентската база
• Причини клиентите да купуват 
• Прoцес на вземане на решение
• Грижа за клиента
• Типове купувачи
• Отношение слушане/говорене
• Модел на Продажбена фуния
• Показатели за продажби

 

ТЪРГОВСКО ОЦЕНЯВАНЕ

Documents and Blurred Business Men
• Търговски процес
• Търговска комуникация
• Търговски умения и подход
Отваряне на сделки
• Затваряне на сделки 
Справяне с възражения
• Развитие на търговски възможности

 

БОНУС ПРОГРАМИ

Going Over Data
• Избор на модел
• Формиране на цели
• Обратна връзка за изпълнение
• Програми Profit Sharing
• Индивидуално представяне
• Екипно представяне


 

ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ

Glass Conference Room
• Принцип 7-38-55 
• Умения за ефективно слушане
• Умения за задаване на въпроси
• Избор на думи
• Начин на изразяване
• Уважение към клиента
• Позитивно отношение към клиента
• Клиентска удовлетвореност
• Емпатия в продажбите
• Емоционална интелигентност
• Оценка клиентски нужди
• Управление на клиенти

УПРАВЛЕНИЕ ОПЛАКВАНИЯ

Handshake
• Същност на оплакванията
• Причини за оплакванията
• Модел за справяне с оплквания
• Практическо приложение
• Стандарти за комуникация 
• Управление Репортинг и Hotline

 

ПРОДУКТОВИ ОБУЧЕНИЯ

Engineering Sketch
• Технически характеристики
• Основни предимства на продукта
• Основна стойност на клиент
• Конкуренти продукти
• Презентиране на продукти
• Продуктови рекламации

 

БЕТАЛИВ CRM ПЛАТФОРМА 

B2B.png
 • Цялата база данни на Вашите клиенти на едно място.
 • Описание на всеки етап от процеса на преговори и какво да правите в него.
 • Етапи в процеса на вземане на решения от клиентите.
 • Ниво на превръщане на Вашите контакти с потенциални клиенти в сделки и къде ги губите или печелите.
 • Ранна квалификация на клиентите, за да имате контрол върху процеса на преговори и да поставите усилията си там, където е необходимо.
 • Проследете ефективността на всеки член на търговския екип.
 • Подробен анализ на продажбите на различни нива, за да набележите потенциала за развитие.

БЕТАЛИВ ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОБСЛУЖВАНЕ

Work Time.png
 • Управление на всички препоръки и оплаквания от клиенти.​
 • Модел за успешно приключване на клиентски оплаквания.
 • Описание на всеки етап от процеса на затваряне на оплаквания и какво да правите в него.​
 • Управление на техническото обслужване и следпродажбен процес.
 • Подробни чекове за контрол на качеството и процесите.
   
 • Обучение на клиенти служители или отговорни оператори.
   
 • Подробен репортинг и анализ през различни гледни точки.
 • Подробен анализ на ефективността по показатели.
 

БЕТАЛИВ ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ

Online Sales.png
 • Избор и одобрение на проекта.
 • Разработване на база данни. Общо оформление на администратоески панел.
 • Установяване на зависимости между категориите и форма на управление между тях.
 • Разработване на блок Онлайн магазин.
 • Разработване на блокове Уебсайт и Блог.
 • SEO оптимизация и тестване.
 • Техническа поддръжка и обучение.
 • Интеграция с други платформи или касова системи.
bottom of page