1/1

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖБИ

Компетенциите на Търговския екип са критични за всяка бизнес организация. Ето защо инвестиция в Управление на продажбите може да се разглежда по-скоро като актив, отколкото като разход. Ние виждаме 6 основни зони за подобрение, които биха извели Вашите продажби на по-високо ниво - мотивация на търговските служители, професионално обучение по продажби за служители и мениджъри, управление на търговския екип, безупречен стил на комуникация, продуктови обучения и управление на оплакванията. Всички тези усилия биха довели до увеличена печалба за Вашата компания и удовлетворени и лоялни клиенти. На базата на нашия богат международен опит и управление на успешни проекти за продажби ние можем да намерим точните решения за Вашите специфични бизнес нужди. С помоща на Беталив Платформа за Управление на продажбите Вие ще менажирате ефективно търговските процеси - ще получите пълен анализ за етапа, в който се намира всяка една сделка, а също и за потенциала за развите на ниво отрасли, продукти, доставчици, търговци или региони.

ПРОГРАМИ ПРОДАЖБИ

Business Meeting
• B2B и B2C продажби 
• Онлайн продажби
• Водещи тенденции в продажби
• Програми за служители
• Програми за мениджъри
• Програми Profit Sharing
• Програми Sales Potential
• Програми лоялност
• Клиентска удовлетвореност
• Оценяване на търговски умения

ТЪРГОВСКО ОЦЕНЯВАНЕ

Documents and Blurred Business Men
• Търговски процес
• Търговска комуникация
 
• Търговски умения и подход
• Отваряне на сделки
 
• Затваряне на сделки 
• Справяне с възражения
• Развитие на търговски възможности

БОНУС ПРОГРАМИ

Going Over Data
• Избор на модел
• Формиране на цели
• Обратна връзка за изпълнение
• Програми Profit Sharing
• Индивидуално представяне
• Екипно представяне

ОБУЧЕНИЕ B2B ПРОДАЖБИ

In Meeting
• Управление на преговори
• Роля на търговеца
• Фактори за успех в продажбите
• Различаване от конкуренцията
• Бюджет за продажби/печалба
• Оценка на клиентската база
• Причини клиентите да купуват 
• Прoцес на вземане на решение
• Грижа за клиента
• Типове купувачи
• Отношение слушане/говорене
• Модел на Продажбена фуния
• Показатели B2B продажби

ОБУЧЕНИЕ B2C ПРОДАЖБИ

Working Together
• Програми за Управители на обекти
• Стандарти за отлично обслужване
• Оценка н аклиентските нужди
• Типове клиенти продажби на дребно
• Активно предлагане
• Увеличаване на поръчка
• Показатели B2C продажби

ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ

Legal Research and Writing
• Онлайн комуникация
• Имейл комуникация
• Имейл компоненти
• Телефонен етикет
• Модел за продажби по телефон
• Справяне с трудни клиенти

ТЪРГОВСКА КОМУНИКАЦИЯ

Glass Conference Room
• Принцип 7-38-55 
• Умения за ефективно слушане
• Умения за задаване на въпроси
• Избор на думи
• Начин на изразяване
• Уважение към клиента
• Позитивно отношение към клиента
• Клиентска удовлетвореност
• Емпатия в продажбите
• Емоционална интелигентност
• Оценка клиентски нужди
• Управление на клиенти

УПРАВЛЕНИЕ ОПЛАКВАНИЯ

Handshake
• Същност на оплакванията
• Причини за оплакванията
• Модел за справяне с оплквания
• Практическо приложение
• Стандарти за комуникация 
• Управление Репортинг и Hotline

ПРОДУКТОВИ ОБУЧЕНИЯ

Engineering Sketch
• Технически характеристики
• Основни предимства на продукта
• Основна стойност на клиент
• Конкуренти продукти
• Презентиране на продукти
• Продуктови рекламации

БЕТАЛИВ B2B ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ

B2B.png
 • Цялата база данни на Вашите клиенти на едно място.
 • Описание на всеки етап от процеса на преговори и какво да правите в него.
 • Етапи в процеса на вземане на решения от клиентите.
 • Ниво на превръщане на Вашите контакти с потенциални клиенти в сделки и къде ги губите или печелите.
 • Ранна квалификация на клиентите, за да имате контрол върху процеса на преговори и да поставите усилията си там, където е необходимо.
 • Проследете ефективността на всеки член на търговския екип.
 • Подробен анализ на продажбите на различни нива, за да набележите потенциала за развитие.

БЕТАЛИВ B2C ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ

B2C.png
 • Организиране на всички финансово-счетоводни процеси в компанията съгласно всички законови изисквания.
 • База данни с всички активни стоки или услуги.
 • Издаване на платежни документи и фактури.
 • Връзка с касов апарат.
 • Заприхождаване на стоки, складови наличности и управление на стоково-паричните запаси.
 • Определяне на оператори, роли, права на роли, операции, търговски обекти, работни места и видове плащания.
 • Финансова отчетност за избран период.
 • Подробен анализ на ефективността по показатели.
 

БЕТАЛИВ ПЛАТФОРМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ

Online Sales.png
 • Избор и одобрение на проекта.
 • Разработване на база данни. Общо оформление на администратоески панел.
 • Установяване на зависимости между категориите и форма на управление между тях.
 • Разработване на блок Онлайн магазин.
 • Разработване на блокове Уебсайт и Блог.
 • SEO оптимизация и тестване.
 • Техническа поддръжка и обучение.
 • Интеграция с други платформи или касова системи.