top of page
Търсене

Беталив Mениджмънт подписа договор за партньорство с PECB

Актуализирано: 19.04.2022 г.PECB е сертифициращ орган, който предоставя образование и сертифициране по ISO/IEC 17024 за лица в широк спектър от дисциплини. Като глобален доставчик на услуги за обучение, изпити и сертифициране, PECB предлага своя опит в множество области, включително, но не само, Информационна сигурност, Поверителност и защита на данните, Непрекъснатост на бизнеса, Управление на качеството и услугите, Управление на риска, Здраве и безопасност и Устойчивост.


PECB помага на професионалистите да покажат ангажираност и компетентност, като им предоставя ценно образование, оценка и сертифициране в съответствие с международно признатите стандарти. Мисията на PECB е да предоставя на своите клиенти услуги, които вдъхновяват доверие, демонстрират компетентност и са от полза за обществото като цяло.


Тим Рама, Главен изпълнителен директор PECB


„Много сме развълнувани от това партньорство, тъй като винаги сме приветствали партньорствата с компании, чиито цели са в съответствие с нашите“, каза Тим Рама, Главен изпълнителен директор на PECB. Той добави, че Беталив Мениджмънт е постигнал голям успех в сектора на обученията: „И PECB, и Беталив Мениджмънт са доказали, че имат голям успех в обученията и това е индикатор, че и двете страни ще се допълват взаимно в постигането на своите цели и задачи.

Партньорствата нараснаха значително през последните няколко години и инициативите, насочени специално към развитието и поддържането на партньорствата, бяха важен фактор за нашия успех. И двете компании имаме страхотни екипи от професионалисти и ресурси, които ще служат за систематично подпомагане на това партньорство“, завърши Рама.Боян Руменов, Главен изпълнителен директор Беталив Мениджмънт


„За нас е чест да започнем нашето партньорство с PECB – една от водещите компании за обучение и сертифициране в световен мащаб. За нас също е голямо предизвикателство и ангажимент да представим на местния пазар марка, която поставя еталон в индустрията.

Партньорството ни дойде като резултат по естествен начин, тъй като и двете компании имат идентични ценности и бизнес философия при предоставянето на услуги за обучение с критичен подход към стандартите за качество. В допълнение, ние също така поставяме обучението и професионалната квалификация в центъра на еволюцията на индивидите и по този начин на корпорациите.

Вярваме, че нашият опит ще допринесе значително за развитието на марката PECB в България и ще помогне на много професионалисти да станат по-последователни, компетентни и иновативни в кариерата си или да започнат своя нов бизнес път като предприемачи."

Comments


bottom of page