1/1

ПЛАТФОРМИ УПРАВЛЕНИЕ

Дигитализацията на процесите стои в основата за развитие на всяка една модерна компания. Беталив Мениджмънт Платформи™ могат да Ви помогнат, в това да управлявате в реално време Вашия бизнес и служители значително по-ефективно - от управление на работното време и правилно приоритизиране на дейностите, през професионално обучение и поставяне на ясно измерими цели, до това да имате контрол над търговските и финансовите процеси и да приключвате проектите си по план. Всички платформи са конструирани да бъдат логически лесни за работа, предоставят подробен репортинг и анализ и намаляват администрацията до нула. Дефинирането на нива на достъп за различните потребители гарантира конфиденциалност на бизнеса, но също и възможността бъде погледнат от различни перспективи. Беталив Мениджмънт Платформи™ са напълно адаптируеми както по отношение на функционалности и модули, така и относно дизайн и визия, като са практически приложими за всички видове устройства.

Training.png

УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

 
• Модул Обучения с инструктор
• Модул Видео обучения
• Модул Он-лайн обучения 
• Модул Генериране обучения
• Модул Назначаване обучения
 
• Модул Тренинг календар
• Модул Обратна връзка обучения
• Модул Сетификати
• Модул Назначаване Сертификати
Assessment.png

УПРАВЛЕНИЕ ОЦЕНЯВАНЕ

 
• Модул Резултати оценяване
• Модул Тренери
• Модул Департаменти/Региони
• Модул Работни позиции
• Модул Служители 
• Модул Създаване въпроси
• Модул Създаване тестове
• Модул Репорти
• Модул Анализи
Goals.png

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛИ

 
• Модул Цели 
• Модул Изпълнение цели
• Модул Бонус програми
• Модул Обратна връзка
• Модул Индивидуално представяне 
• Модул Ранкинг
B2B.png

B2B ПРОДАЖБИ

• Модул Преговори
• Модул Клиенти
 Модул Доставчици
• Модул Продукти
• Модул Отрасли
• Модул Региони
• Модул Етапи продажби
• Модул Продажбена фуния
• Модул Канбан
• Модул Фактури
• Модул Инвентаризации

• Модул Анализи продажби
• Модул Клиентски оплаквания
B2C.png

B2C ПРОДАЖБИ

 
• Модул Продукти
• Модул Продажби
• Модул Плащания
• Модул Доставки
• Модул Управление на стоки
• Модул Клиенти
• Модул Оператори
• Модул Търговски обекти
• Модул Работни места
• Модул Плащания
• Модул Финансова отчетност
• Модул Репортинг и анализи
Online Sales.png

ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ

• Модул Продуктови категории
• Модул Продуктов каталог
• Модул Доставки
• Модул Прозводители
• Модул Клиенти
• Модул Онлайн поръчки
• Модул Уеб сайт
• Модул Блог
• Модул Администратори
Work Time.png

УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕ

 
• Модул Работни дейности
• Модул Приоритети дейности

• Модул Рапортуване
• Модул Анализ работно време
• Модул Календар дейности

• Модул Офис служители
• Модул Мобилни служители

• Връзка с GPS система
• Връзка през Мобилно приложене
• Мониторинг в реално време 
Projects.png

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИ

 
• Модул Етапи проекти
• Модул Данни проекти
• Модул Финанси
• Модул Календар дейности
• Модул Kanban
• Модул Gantt Chart
• Модул Репортинг
KPIs.png

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС

 
• Модул Показатели финанси
• Модул Показатели човешки ресурси
• Модул Показатели маркетинг
• Модул Показатели доставки
• Модул Показатели производство
• Модул Показатели клиенти
• Модул Показатели продажби

ВИСОК КЛАС СИСТЕМИ

Висок клас системи за управление на бизнеса, комбиниращи всички важни модули и функционалности.

КОМПЛЕКСНОСТ

Комплексни технологични решения и модерен дизайн в едно.

СИГУРНОСТ

Сигурността на Вашите данни е основополагаща за нас, за което прилагаме добре установени стандарти.

ИНСТАЛАЦИЯ

Нашите отговорности включват пълна инсталация и тестване преди стартиране.

ОБУЧЕНИЕ

Вашите служители и администратори получават специален курс на обучение за работа с платформата, за да бъдат наясно с всички характеристики.

СЕРВИЗ

Нашият технически персонал е на разположение 24/7.