1/0
B2B.png

УПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Business Training.jpeg

УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖБИ

Shaking Hands

УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС

Training Management.jpeg

ТЕКУЩА СИТУАЦИЯ

КОНЦЕПЦИЯ

ТРЕНИНГ МЕНИДЖМЪНТ

ПРОГРАМИ ПРОДАЖБИ

РЕЗУЛТАТИ/РАЗВИТИЕ

ПОГЛЕД ОТ ВАША СТРАНА

Можем да Ви предоставим най-добрите решения за продажби, тренинг и мениджмънт, които да Ви покажат комплексната картина за Вашия бизнес. Повишаваме мотивацията и квалификацията на служителите Ви и подобряваме процесите с оптимизиран бюджет. Улесняваме Ви в контролирането на бизнеса, тяхното по-добро анализиране и вземането на правилните решения.

ИНТЕГРИРАНИ РЕШЕНИЯ

От нашата компания Вие получавате едновременно концепция и реализация. Ние избираме и менажираме решения в зависимост от Вашите специфични нужди или изисквания. Нашият подход и консултация са уникални за всеки различен клиент - тъй като Вашия бизнес е също уникален.

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ

Ние следваме водещите тенденции в мениджмънта. Ние можем да предоставим комплексни програми - в аналогов или дигитален формат. На база последните IT технологични възможности получавате иновативни решения с наши Платформи за управление на бизнеса.

ФОКУС РЕЗУЛТАТИ

Всички наши решения са практически ориентирани и направени по мярка. Дефинираме специфични критерии за успех и ги оценяваме на всчики етапи. Работим едновремено с всички йерархични нива и координираме програмите си с това.

 ЕФЕКТИВНОСТ РАЗХОДИ

Като компания от реалния бизнес, ние предоставяме решения, които са ефективни по отношение на разходите. Знаейки важността на Вашето време - ние полагаме специални усилия да го спестим, чрез оптимизация на процесите, при това - без да правим компромиси по отношение на качеството.

БИЗНЕС ЕКСПЕРТИЗА

Зад нашата организация стои опит от над 15 години в Управление на продажби и Tренинги. Работата ни със топ международни компании ни е предоставила уникални познания, но в същото време ни задължава за непрестанни ангажираност, посветеност и усъвършенстване.

KPIs.png

Проверете резултата на Вашите търговски умения през платформата ни за оценяване в 7 основни категории:

• Търговски процес
• Търговска комуникация
• Търговски умения и подход
• Отваряне на сделки
• Затваряне на сделки
• Справяне с клиентски възражения
• Развитие на търговски възможности

ОБУЧЕНИ СЛУЖИТЕЛИ

2 500+

ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ

10 000+

ИНСТАЛАЦИИ ПЛАТФОРМИ

50+

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖБИ

30%

ЛОКАЦИИ ОБУЧЕНИЕ

100+

ПОКРИТИ ИНДУСТРИИ

10+

Avanti.jpeg
Auto Kelly.jpeg
Tinox.jpg
PECB.png
1/1