top of page

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 Политика за поверителност и бисквитки

Betalive Management LLC (Betalive) ви благодари, че участвате в нашата политика за поверителност. В тази политика искаме да ви информираме за вида, обхвата и целта на събирането на лична информация, когато сте в контакт с Betalive. Трябва да сте уверени, че Betalive предприема всички разумни мерки за защита на личната информация, която може да ни предоставите.

Отговорник за обработката на Вашите лични данни е Беталив Мениджмънт ЕООД, ул. Арх. Никола Лазаров 2, София, България. За въпроси относно нашата политика за поверителност, моля свържете се с нас.

Обработка на лични данни

Личните данни са цялата информация, свързана с идентифицирано или идентифицирано физическо лице, като име, адрес, телефонен номер и имейл адрес. Обработката на лични данни е в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (GDPR), който влезе в сила в ЕС на 25 май 2018 г. Ще получим вашето съгласие, преди да започнем обработка на личните ви данни, ако това се изисква от приложимото законодателство. Трябва да сте навършили 18 години, за да ни предоставите лична информация. Ако получим на нашето внимание, че събираме лични данни от лице под 18 години, ще предприемем действия, за да премахнем информацията възможно най-скоро. Личните данни, записани на уебсайта или по друг начин съобщени на Betalive, никога не се продават на трети страни за търговски цели.

Цел на събиране на лични данни

Betalive третира вашата лична информация, която сте предоставили, с цел да я администрира за всеки бъдещ контакт. Отчетите за интереси и личните ви данни се администрират, за да бъдат включени във всякакви споразумения, предоставящи информация за текущи проекти и услуги, които предоставяме във връзка с различни заявки. Информацията се адресира и непряко във връзка с разработването, тестването и управлението на ИТ системите, които са свързани с нашия уебсайт.

Моля, имайте предвид, че когато използвате нашия сайт, има функции, които ви позволяват да публикувате информация, която може да се счита за лични данни. Можете да предоставяте информация за други лица само ако имате тяхното съгласие да ни предоставите тяхната информация.

Какви лични данни събираме?

Ние обработваме личната информация, която ни предоставяте, както следва:

   1. Подробности, които ни предоставяте чрез уебсайта или ако сключите споразумение с Betalive

   1.1. Данни от формуляра за контакт. На нашия уебсайт има няколко формуляра, които Вие като посетител можете да попълните, за да се свържете с нас или да получите маркетингови материали. Ние използваме данни от формата за контакт, за да обработим Вашите заявки или да предоставим заявени услуги/информация.

   1.2.Сътрудничество. Като консултант или доставчик, Betalive ще записва и запазва лична информация, необходима за изпълнение на настоящия договор или споразумение и когато има законен интерес от обработването на вашата лична информация. Ще получим вашето съгласие, преди да започнем да обработваме личните ви данни, ако се изисква от приложимото законодателство.

    2. Информация, събрана от нас, когато посещавате нашия уебсайт

Betalive може също да обработва личните ви данни до степента, необходима, за да може Betalive да защитава или да установява правни искове.

Бисквитки и лог файлове

Betalive използва бисквитки за www.betalivem.com и свързаните домейни и приложения. Бисквитката е малък файл с данни с текст, съхранен във вашия браузър, който позволява на нас или на трети страни да ви идентифицираме. Бисквитките могат да се използват за следните цели: (1) позволяване на определени функции; (2) предоставяне на статистически данни; (3) запазване избора си и (4) активиране на рекламата и маркетинга, базиран на интереси. Бисквитките могат да бъдат два вида, бисквитки за сесия или постоянни бисквитки. Бисквитката за сесия автоматично изчезва, когато затворите браузъра си. Постоянната бисквитка остава за определен период от време или докато не изтриете бисквитките си. Срокът на годност е в самата бисквитка; някои може да спрат да работят след няколко минути, докато други могат да спрат след няколко години. Бисквитките, поставени от уеб страницата, която посещавате, понякога се наричат бисквитки на първа страна, докато бисквитките от други компании се наричат бисквитки на трети страни.

Ако не искате бисквитки или определени видове бисквитки, можете да промените настройките в браузъра си, за да изтриете запазените бисквитки и да блокирате нови. Вижте помощните страници на вашия браузър за повече информация относно подходите. Имайте предвид обаче, че изтриването или блокирането на бисквитки може да ви попречи да използвате всички функции на нашия сайт, като например да запазите избора си, и също така може да доведе до неправилно показване на някои страници.

Блокиране на бисквитки

Имате възможността чрез нашия мениджър за съгласие за бисквитки да приемате или отхвърляте различни видове несъществени бисквитки. Можете също да изберете да приемете или отхвърлите бисквитки, като промените настройките във вашия браузър. Моля, имайте предвид, че неприемането или деактивирането на бисквитки може да повлияе на функционалността на някои части от този уебсайт.

Бисквитки на трети страни

Betalive използва Google Analytics, за да анализира как се използва сайтът. Google Analytics генерира статистически данни и друга информация за това как се използва сайтът, като записва бисквитки на компютъра на потребителя. Информацията, генерирана от нашия сайт, се използва за създаване на отчети за използването на сайта. Google запазва и използва тази информация. Прочетете повече в  Декларация за поверителност на Google.

Доставчици на трети страни

Betalive използва доставчици трети страни, за да завърши доставката на своите продукти и услуги. Личните данни се обработват от следните категории външни лица: уеб агенция, доставчик на хостинг, инструмент за анализ на поведението на уебсайта.

Лични данни за маркетингови цели

Betalive може да използва предоставените лични данни за маркетинг и пазарни проучвания, въз основа на легитимен интерес от маркетинга на своите продукти и услуги. Целта е да създадем по-добро изживяване за подобряване и оптимизиране на качеството на нашите услуги (например чрез показване на съдържание, което може да представлява интерес и предоставяне на по-подходяща информация). В случай, че вече не желаете да получавате маркетингови съобщения, моля  свържете се с нас  и заявете, че не желаете да се свързваме с Вас за маркетингови цели.

Колко време се съхраняват Вашите лични данни?

Ние съхраняваме вашата лична информация по принцип, докато предоставянето на нашите услуги изисква закон или ако смятаме, че има законен интерес от допълнително съхранение. Като клиент, доставчик или частно лице, ние вярваме, че има законен интерес от запазване на данни за период до 3 години.  Анализите и тестовете се запазват до завършване на обученията, до 1 година.

Прехвърляне на лични данни

Личните данни, които ни предоставяте чрез форма за контакт, имейл или устно, ще бъдат прехвърлени на трети страни само до степента, необходима за спазване на споразумението. Личните данни, които регистрирате в Betalive, никога не се продават на трети страни за търговски цели. Въпреки това, за да можете да завършите курсове и програми, да изпращате бюлетини и т.н., някои лични данни ще бъдат обработвани от външни лица, които са сключили споразумение за обработка на данни с Betalive. Betalive може също така да сподели Вашите лични данни с потенциални купувачи или инвеститори на нашата компания.

Вашите права

Имате право да получавате информация за личните данни, които сте съхранили при нас. Освен това, съгласно законовите условия, можете да поискате достъп до Вашите лични данни, коригиране на неверни данни, ограничаване на данните, преносимост на данните (ако е приложимо), оттегляне на вашето съгласие или изтриване на личните ви данни и имате право да възразите срещу обработката на личните ви данни от Betalive, когато обработването се основава на законен интерес. Също така имате право да подадете жалба до надзорния орган.

Винаги можеш  свържете се с нас  за помощ или информация относно Вашите права.

Промяна на данните и политиката за поверителност

 

Betalive си запазва правото да променя политиката за поверителност по всяко време.

​ 

bottom of page