top of page
Търсене

Програма за Управление на обученията за верига бензиностанции Инса Ойл


Водещият български производител на петролни продукти Инса Ойл се довери на Беталив Мениджмънт за разработване и реализиране на концепция за Управление на обученията за служителите и управителите на веригата си бензиностанции в страната. Концепцията се състои от специално разработени програми за обучение за всяка позиция, структурирани в одобрен годишен план за обучения и изпълнени от нашите тренинг експерти. Интегрираният процес на обучение и управление с фокус върху резултатите доведе до подобрение на работата на екипите, мотивирани допълнително и с доказано работещи бонус програми. Всички процеси се управляват от Betalive™ Платформа за Управление с модули за физическо, онлайн и видео обучение, автоматизирано оценяване, репортинг за контролни чекове за стандарти, управление на целите и работното време.

Comments


bottom of page