top of page
Търсене

Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност 2014 - 2020

На 28.09.2020 г. Беталив Мениджмънт ЕООД започна изпълнение на административен договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.073-20215-C01, предоставен от Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020 г. в ръководството за изпълнение на проекта Преодоляване на липсата на средства и липсата на ликвидация в резултат на епидемията COVID-19. Основната цел на проекта е да осигури оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат на изпълнението на дейностите се очаква да се постигне положителен ефект при преодоляване на икономическите резултати от пандемията COVID-19 и стабилността на наличните работни места. Със средства, предвидени по проекта, се покрива част от възнагражденията на персонала на компанията.

Проектът се изпълнява в рамките на 3 месеца от началото на 28.09.2020 г. и края на 28.12.2020 г. и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014 - 2020 г.


Проект и основна цел: Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност в резултат на епидемичното огнище на COVID-19

Бенефициент: Беталив Мениджмънт ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., От които 8 500 лв. Европейско и 1 500 лв. Национално съфинансиране.

Начало: 28.09.2020

Край: 28.12.2020
Opmerkingen


bottom of page