Търсене

Мобилно приложение за Програма Информационни мерки по общата селскостопанска политика на ЕС


Беталив Мениджмънт беше избран за разработването на Farm Check – мобилно приложение, част от Програма Информационните мерки за общата селскостопанска политика на ЕС, съфинансирана от Европейската комисия. Приложението ще позволи на потребителите бързо да проверяват произхода на всеки продукт от повече от 6 700 производители в 3 публични бази данни. Необходимостта от разработване на приложението идва от факта, че съществуващите публични регистри в България са трудно достъпни за крайни потребители. Приложението ще реши проблеми, свързани с проследимостта на хранителните продукти и ще подобри информираността на широката общественост за произхода на някои основни видове храни, като например с животински, неживотински произход и био продукти. След проверка на базата данни, потребителите ще намерят важна информация за производителите – тяхната история и производствена база, местоположение, продуктова гама и специфични производствени процеси, както и дали са използвали финансиране от Европейски програми.