top of page
Търсене

Мобилна образователна платформа за Информационна кампания CAP на Европейската Комисия

Актуализирано: 2.03.2022 г.

Беталив Мениджмънт беше избран за разработването на CAP (K) NOW - образователна мобилна платформа, част от информационната кампания на Общата селскостопанска политика, съфинансирана от Европейската комисия. Основната цел на проекта е потребителите на платформата да придобият нови знания за селското стопанство, безопасността на храните, развитието на селските райони и устойчивото управление на природните ресурси - и в същото време да ги насърчи и вдъхнови да търсят нови възможности в сектора.
コメント


bottom of page